BETALINGSTYPER
Vi modtager betaling via bankoverførsel eller MobilePay.

Reg. nr. 5325 – Kontonr. 0248686
Mobile Pay: 22986070

GENERELT
Du kan altid finde priser på vores side. Vilkår fremgår af disse handelsbetingelser.

Væsentlige ændringer i priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 90 dage, før ændringen træder i kraft pr. e-mail og på vores facebook-side.

Din konto hos Be Stronger er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv. Ved misbrug forbeholder vi os ret til at inddrage eller opsige din konto og evt. aktive klip eller abonnementer, hvorefter disse er ugyldige.

Hvis der sker ændringer i dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved indmeldelse på denne side, skal du straks meddele dette til Be Stronger eller rette dine kontooplysninger under “Min Konto”, når du er logget ind. Du er ansvarlig for, at Be Stronger til enhver tid har dine korrekte oplysninger og e-mailadresse.

Ved oprettelsen af en konto hos Be Stronger accepterer du ud over indeværende betingelser også vores privatlivspolitik, og at Be Stronger opbevarer dine personlige oplysninger, så længe du har en aktiv konto og i øvrigt som påkrævet af gældende lovgivning.

TRÆNING
Du kan træne ved Be Stronger enten ved at købe månedsabonnementer eller ved at købe 3-turskort eller 10-turskort. Ved bestilling af klippekort eller abonnement oprettes en konto automatisk på bestronger.dk, hvor du herefter kan logge ind og booke træning.

KLIPPEKORT
Et klippekort er som udgangspunkt gyldigt i 12 måneder fra udstedelsesdatoen, hvis ikke andet er angivet. Der kan forekomme kortere gyldighedsperioder ved fx kampagner og tilbud.

Et klippekort er personligt og kan ikke deles med eller overdrages til andre. Det er dit eget ansvar, at få brugt dine klip inden udløbsdatoen på kortet. Eventuelt resterende klip refunderes ikke, og kan ikke overdrages til andre.

Klippekort købes online og knyttes til din personlige bookingprofil. Når du booker træning, vil systemet automatisk trække et klip fra kortet. Eventuelt resterende klip på ikke-udløbne klippekort refunderes ikke og kan ikke overdrages til andre.

Du får ikke udleveret et fysisk medlemskort, men skal kunne oplyse navn og emailadresse, hvis træneren spørger efter træning.

FORTRYDELSESRET
Hvis du ikke har taget dit abonnement eller dine klip i brug, kan du fortryde dit køb i op til 14 dage efter, bestillingen blev oprettet. Meddelelse om brug af fortrydelsesretten sendes skriftligt til Be Stronger på info@bestronger.dk. Du skal kunne bevise, at du har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette.

TILMELDING OG AFMELDING AF AKTIVITETER
Du tilmelder dig træningshold gennem en profil på bestronger.dk, hvor du kan booke et hold. Afbud skal foretages mindst 24 timer før. Hvis du har klippekort, bruges et klip på kortet i det øjeblik du booker en plads på et hold.

PAUSE
Du har ikke mulighed for at sætte et abonnement på pause.

LUKNING AF KONTO
I tilfælde af alvorligt brud på betingelserne eller personalets anvisninger, kan Be Stronger til enhver tid lukke din konto med øjeblikkelig virkning. En lukning vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra Be Strongers lokaler og forbud mod at indfinde sig igen.

HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE
Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Be Stronger. Be Stronger tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

VÆRDIGENSTANDE
Be Stronger anbefaler, at alle genstande af værdi tages med ind i træningslokalet under træning. Be Stronger bærer ikke noget ansvar for tab som følge af tyveri eller tingskade.

PERSONOPLYSNINGER
Dine personlige oplysninger vil på intet tidspunkt blive videregivet til tredjemand.

LOVVALG OG VÆRNETING
Alle køb omfattet af disse betingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.